Andżelika, sesja 2008-06-26

Sesja zrealizowana w dniu 2008-06-26
Modelka: Andżelika S
Wizaż: Ilona Błaszczak
Foto: Tomasz Kochanowski