Rozwita, sesja 2008-06-12

Sesja zrealizowana w dniu 2008-06-12
Modelka: Rozwita
Wiza?: Ilona B?aszczak
Foto: Tomasz Kochanowski, Krzysztof Zi?tek