Rozwita, sesja 2008-06-12

Sesja zrealizowana w dniu 2008-06-12
Modelka: Rozwita
Wizaż: Ilona Błaszczak
Foto: Tomasz Kochanowski, Krzysztof Ziętek