Szukamy nowych, ciekawych twarzy do sesji na zasadzie TFP (Time For Prints, czyli zdj?cia za pozowanie) . Jedynym kosztem mo?e by? koszt makija?u lub uczestniczenie w kosztach paliwa przy dalszych wypadach ;) Interesuj? nas przede wszystkim osoby z Opola  i okolic. Liczba sesji ograniczona.

Oferty (zdj?cia i informacje o sobie) prosz? przesy?a? na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zdj?cia powinny przedstawia?:

A) ca?? sylwetk?,
B) twarz (portret) wykonany z co najmniej 1 metra,
C) zdj?cie przedstawiaj?ce w korzystnym ?wietle modelk? i jej styl.

Zastrzegamy sobie prawo do nie odpowiadania na niektóre oferty.

Podczas organizowania sesji kierujemy si? kilkoma zasadami organizacyjnymi:

- Nie umawiamy si? na zdj?cia z osobami, które mieszkaj? dalej ni? 100km od Opola.
- Nie wykonujemy zdj?? osobom, z którymi kontakt jest kiepski i osobami, które same nie wiedz? czego chc?.
- Nie mamy nic do ukrycia ale na sesj? pozwalamy zabra? jedna osob? towarzysz?c? - najlepiej ch?opaka, mniej ch?tnie kole?ank? (pcha si? przed obiektyw), rodziców natomiast koniecznie zostawiamy w domu.
- Nie doje?d?amy do modelek. Modelki przyje?d?aj? w wyznaczone przez nas miejsce, zazwyczaj w Opolu, w wyj?tkowych sytuacjach kiedy zdj?cia s? realizowane w innym miejscu mo?e zosta? wyznaczone inne miejsce.
- Na sesje nale?y zarezerwowa? 3 - 4 godziny czasu, nie lubimy po?piechu. Sam makija? i stylizacja cz?sto poch?ania ponad godzin? a trzeba jeszcze dojecha? na miejsce i zrobi? zdj?cia (zawsze w kilku miejscach).
- Nie wykonujemy zdj?? osobom, których wcze?niej nie ogl?dali?my na przes?anych zdj?ciach.
Je?li po naszej propozycji wspó?pracy i 3 tygodniach Twojego niezdecydowania nie zdo?a?a? umówi? si? na konkretny dzie? prawdopodobnie Twoja sesja zosta?a ju? zrealizowana bez Ciebie.
Nasze propozycje wspó?pracy nie s? wieczne!
Wszystkie wykonane zdj?cia, mog? by? wykorzystywane zarówno, przez modelk? jak i przez nas (poza tymi nieudanymi oczywi?cie).

 


Kontakt:
Tomasz Kochanowski 

gg: 526334
tel: 600741505
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.facebook.com/tomek.kochanowski