Zosta? fotomodelk?

Je?li my?lisz, ?e bycie fotomodelk? to zaj?cie dla Ciebie to warto aby? przeczyta?a ten artyku?.

Bycie fotomodelk? nie musi by? tak jak bycie lekarzem czy adwokatem zawodem anga?uj?cym bez reszty. Dla wielu osb przygoda z fotomodelingiem trwa?a krtko, dla innych d?u?ej a dla innych nigdy si? na dobre nie zacz??a. Od czego to zale?y? Jak zwykle od kilku czynnikw i jak zwykle niektre b?d? zale?ne od Ciebie inne nie.

Predyspozycje do bycia fotomodelk? r?ni? si? od predyspozycji do np. bycia nauczycielem matematyki. O ile w zawodach, matematyka, czy informatyka w rzeczywisto?ci o sukcesie zawodowym decyduje praca nad sob? wyra?aj?ca si? w motywacji siebie, pog??bianiu wiedzy i umiej?tno?ci, nawi?zywaniu kontaktw i wsp?pracy o tyle kariera fotomodelki w du?o mniejszym stopniu zale?y od silnej motywacji. Zazwyczaj je?li bardzo si? chce np. nauczy? angielskiego to nic prostszego, z dobr? motywacj? ka?dy si? go nauczy. Z fotomodelingiem jest inaczej. Je?li nie spe?nisz kilku warunkw motywacja Ci nie pomo?e a przynajmniej nie wystarczy. Powiewa to troch? gorycz? dyskryminacji ale z drugiej strony mo?na to sobie wyobrazi? jako wyj?cie awaryjne dla tych, ktrzy nie nadaj? si? ani na matematykw, ani na adwokatw ani na informatykw :) i ostatni? szans? jest to co da?a im natura :). Czasami wydawa? si? mo?e, ?e fotomodeling ma wi?cej wsplnego ze sportem ni? z innymi zawodami w sporcie musisz mie? predyspozycje, fizyczne, psychiczne, odpowiedni? wytrzyma?o??, kondycj?, budow? cia?a i siln? wol?, upr do walki. Trzeba te? mie? dobrego trenera.

Do rzeczy

Wymogi aby zosta? fotomodelk? nie s? a? tak wysokie jak na modelk?, wiec nawet je?li nie masz 170cm wzrostu, biustu pomi?dzy 80 a 90cm, talii pomi?dzy 56 a 64cm i bioder miedzy 84 a 92cm to i tak masz szanse zab?ysn?? w bran?y. Twoje zdj?cia mog? by? publikowane w ro?nych znanych magazynach, bilbordach reklamuj?c drogie produkty, lub tez mo?esz wyst?pi? w jakiej? fajnej reklamie.

 

Krok1. Predyspozycje do bycia fotomodelk?

Musisz zadba? o kilka wa?nych spraw zwi?zanych z Twoim cia?em. Miedzy innymi o swoj? skr?. To bardzo wa?ne ?eby by?a ona jak najbardziej zdrowa i naturalnie g?adka. Solarium nie jest tym co Twoja skra lubi najbardziej. Przesuszona skra nie wygl?da ?adnie i fotograficy stroni? od "pa? rezydentek solariw"

Drugim bardzo wa?nym aspektem, ktry jest bardzo istotny w tej bran?y s? zdrowe i g?ste w?osy. Ich d?ugo?? nie jest w ogle wa?na. No i z?by - bia?e.
Je?eli uwa?asz, ?e spe?niasz powy?sze kryteria to czytaj 'krok2'.

 

Krok2. Cechy psychiczne

Musisz by? pewna ze w?a?nie to chcesz w ?yciu robi?. Musisz by? pewna swoich zdolno?ci psychicznych w tym zawodzie. Pozory bywaj? zgubne. Praca fotomodelki wymaga du?o po?wiecenia czasem jest wr?cz wyczerpuj?ca. Kilkugodzinne sesje, ci?gle przebieranie, zmiany fryzur i makija?u. Ci?g?e dostosowywanie si? do ro?nych pomys?w na zdj?cia, nie zawsze zgodne z naszym "widzimisi?". Powinna? sobie odpowiedzie? na par? pyta? dotycz?cych zakresu pozowania do zdj??, czy jeste? fotogeniczna, ambitna, zorganizowana, punktualna, komunikatywna a tak?e czy jeste? przygotowana do wyjazdu do innego miasta lub nawet za granice swojego kraju. Pami?taj ze w fotomodelingu oprcz Twojego cia?a liczy sie tak?e uwarunkowanie psychiczne.

 

Krok3. Portfolio przysz?ej fotomodelki

Zadbaj o dobre portfolio (przewa?nie 6 najlepszych zdj??: 2 twarzy, 2 twarzy i tu?owia oraz 2 ca?ej sylwetki). Najlepiej je?eli s? one zrobione profesjonalnie przez zawodowego fotografa. Jest to kosztowne ale je?eli b?dzie zrobione naprawd? dobrze mo?e bardzo pomc.
Nie przejmuj sie jednak, je?eli nie masz wystarczaj?co pieni?dzy na zrobienie swojego profesjonalnego portfolio. Czasami wystarcza zwykle zdj?cia samej ciebie robione przez rodzin? czy znajomych. Powinny by? one jednak dobrej jakosci i dosc wyra?ne. Dobre agencje i profesjonali?ci mog? stwierdzi? juz po zwyk?ych zdj?ciach czy nadajesz si? do tego typu pracy. Oczywi?cie o wiele ?atwiej jest dosta? si? z profesjonalnym portfolio ale dla pocz?tkuj?cych powinny wystarczy? dobre zdj?cia ktre ju? masz w swoim albumie. Wa?ne ?eby nie by?y one udawane, powinny by? naturalne, a najlepiej bez nadmiaru makija?u. Wtedy specjali?ci mog? stwierdzi? rodzaj Twojej cery i inne szczeg?y twarzy.

 

Krok4. Niezale?na opinia i krytycyzm

Znajd? osob? lub dwie, ktre s? krytyczne i szczere. Najlepiej je?eli nie jest to nikt z Twoich przyjaci? czy rodziny. Pomo?e Ci ona oceni? Twoje zdjecia i wybrac te najlepsze. Jak juz to zrobicie, wybierz agencje ktora odpowiada Ci najbardziej i idz pokazac swoje zdjecia. Je?eli jeste? atrakcyjna i ladnie wychodzisz na zdjeciach to bardzo prawdopodobne ze kto? Cie wkoncu zauwazy. Jezeli Twoje zdjecia okaza sie choc troche interesujace to fotograf bedzie chcial zrobic Ci wiecej zdjec bardziej profesjonalnych w specjalnym studio aby zobaczyc jak na nich wyjdziesz. Od tej chwili beda Cie dzielic juz pewnie sekundy od podpisania dobrego kontraktu :) Musisz byc pewna siebie i dzialac! :) Jesli nic nie zrobisz to pomimo, ze jestes bardzo atrakcyjna nigdy mozesz nie zostac zauwazona! :)

4 krok wbrew pozorom jest bardzo wa?ny. Zaoszcz?dzi Ci rozczarowa? momencie, kiedy b?dziesz ju? mocno zaanga?owana. Bywa, ?e osoby z kilkoma "dobrymi" zdj?ciami, ?yj? w prze?wiadczeniu niezrealizowanej kariery fotomodelki podczas gdy ta kariera wcale nie by?a dla nich, - po prostu takie by?o tylko ich prze?wiadczenie i nie zapyta?y kogo? neutralnego o zdanie. Ale przynajmniej dobrze im z tym :)

Je?li jednak chcesz zaanga?owa? si? w fotomodeling - zapytaj innych co o tym s?dz?. Najlepiej umie?? zdj?cia na jednym z setek for o tematyce fotomodelingu i popro? o szczer? opini?. Pami?taj, ?e zawsze znajd? sie ludzie zbyt krytyczni jak i mog? si? znale?? zbyt przyja?ni. Nie sugeruj si? sam? opini? bliskich, kolegw czy kole?anek. Pami?tam jak sam przekonany o wysokiej jako?ci swoich zdj?? zdziwi?em sie straszliwie, gdy po wystawieniu ich na forum nie pozostawiono na nich suchej nitki. Ale to wcale nie by? koniec.

Jak zdob?dziesz przychylne uwagi co do swoich predyspozycji sprbuj wys?a? zg?oszenie do jakiego? fotografa. Mo?esz te? umie?ci? og?oszenie w serwisach z og?oszeniami fotomodelek. Nie musisz od razu startowa? do agencji. Jesli umie?cisz og?oszenie w dobrych serwisach i zostaniesz dobrze odebrana napewno kto? si? zg?osi. I wcale nie musi to byc zawodowy fotograf. Zainteresowanie amatorw b?dzie dla Ciebie rwnie? wyznacznikiem Twoich predyspozycji. Oczywi?cie nie musisz na nie odpowiada? :)

Powodzenia! :)